O nás
Trojhalí Karolina

Trojhalí Karolina dnes

Trojhalí Karolina je historický prostor sloužící široké veřejnosti, která zde nachází rozmanitý program. Jde o kulturní památku, která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci ostravského průmyslového dědictví a nové multifunkčnosti, krásy, energie a síly. Původně zde byly stroje a turbíny, v dnešní době sem přicházejí návštěvníci za sportem, kulturou a dalšími možnostmi, jak příjemně strávit volný čas.

Budovy Trojhalí Karolina jsou spojnicí mezi centrem Ostravy a Dolní oblastí Vítkovice.

TROJHALÍ – multifunkční prostor, který je určený pro širokou veřejnost. Skládá se z budov Dvojhalí (zastřešeného Náměstí), kde je možné variabilně využívat prostor pro různé kulturní a společenské akce a budovy Ústředny (sportoviště), kterou lidé mohou využívat ke sportovním účelům nebo k návštěvě Sportovní kavárny.

  • DVOJHALÍ plní koncept zastřešeného Náměstí (4.800 m2), kde se mohou konat koncerty, výstavy, divadelní představení, trhy, veřejné bruslení a různé jiné společenské, kulturní a sportovní akce. Ve Dvojhalí je možné uspořádat jakoukoliv akci, která se může konat i na běžném náměstí s jednou velkou výhodou: díky zastřešení je taková akce nezávislá na počasí. Dvojhalí si mohou pronajmout nejen pořadatelé velkých akcí, ale i běžní návštěvníci pro své soukromé aktivity.
  • ÚSTŘEDNA je samostatnou budovou (1.400 m2), která slouží především sportu. Sportovci zde mohou využít dvě tělocvičny s palubovou podlahou k ryze sportovním aktivitám (volejbal, badminton, basketbal, florbal, apod.). Tělocvičny disponují sportovním vybavením pro jmenované druhy sportu a nabízejí moderní, funkční zázemí v historickém renovovaném kabátu. V prostoru tělocvičen se nachází Sportovní kavárna, ve které naleznou oázu s občerstvením nejen sportovci. I budovy Ústředny je možné si pronajmout pro konání např. konferencí, seminářů nebo školení.

    Rekonstrukce budov Trojhalí Karolina v letech 2012–2014 byla financována ze zdrojů Evropské unie a z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Historie Trojhalí karolina

Jáma Karolina byla jednou z nejstarších ostravských šachet. Hloubena byla od roku 1837 původně Moravsko-Ostravskou důlní společností, kterou v roce 1843 vystřídala rodina Rothschildů. Rothschildové, kteří byli zámožnou rodinou bankéřů, pocházející původně z Frankfurtu, se v té době stali mimo jiné vlastníky Vítkovických dolů a hutí.

Rodinný podnik založil Mayer Amschel Rothschild. Jeho pět synů si pak rozdělilo vliv nad otcovým finančním impériem podle území. O podnikání v Rakousku, jehož byl v té době součástí i dnešní Moravskoslezský kraj, se staral Salomon Rothschild. Ten mimo jiné skoupil i panství Hlučín a Šilheřovice. V rámci rakouské monarchie proslul především jako průkopník železnice. Co se našeho kraje týče, zasadil se pak právě o rozvoj hornictví. Samotný název jámy a později i koksovny Karolina byl údajně inspirován jeho ženou Karolinou Sternovou.

Koksovna byla založena roku 1858, a od doby svého vzniku se výrazně rozšiřovala (ve třicátých letech 20. století již obsahovala na 216 pecí). Uhlí se do ní dováželo lanovkami z různých štol, mimo Karolinu šlo ještě o jámy Tereza, Ida a Šalamoun. Závod byl určen k výrobě koksu (tedy primárně paliva a redukčního činidla do vysoké pece), obsahoval však také briketárnu. Roku 1905 byla při koksovně zřízena elektrická ústředna, která dodávala energii mnohým šachtám v okolí.

Ve 20.století docházelo k postupnému útlumu průmyslové aktivity, až v roce 1986 došlo k jejímu úplnému zastavení. Provoz koksovny byl zastaven roku 1964, elektrárna byla zrušena o deset let později. Bezprostředně poté následovala demolice všech objektů a zařízení kromě dvou objektů tzv. Elektrocentrály, která původně sloužila jak průmyslovému areálu, tak části přilehlé výstavby, a tzv. Ústředny. Obě budovy jsou dnes chráněny jako památky průmyslové architektury. Prostorný a velkorysý design Elektrocentrály je jedinečný, zatímco budova Ústředny má spíše komorní charakter. Tyto dvě provozní budovy se zachovaly dodnes a jsou chráněnými památkami.

Přestavba obou budov na kulturní, společenské, vzdělávací a oddechové zařízení byla z architektonického pohledu opravdu velkou výzvou. Musel být zachován jejich jedinečný „genius loci“, ale zároveň zde musel být vytvořen moderní prostor pro pořádání koncertů, divadelních představení, výstav, konferencí a sportovních událostí přístupných veřejnosti.

Akce našich klientů

Kromě akcí, které Trojhalí Karolina pořádá ve vlastní produkci, se za dobu fungování v Trojhalí konalo bezpočet nejrůznějších sportovních, kulturních a prezentačních akcí externích organizátorů. Na fotkách si můžete prohlédnout výběr některých z nich.

Vyskakovací banner

Z organizačních důvodů a navazující rekonstrukce podlahy a sociálního zařízení bude sportoviště do konce července 2024 pro veřejnost zavřené. Děkujeme za pochopení a budeme se na vás opět těšit.