Výstava koček

Mezinárodní výstava koček

Protiepidemiologická opatření

Podle aktuálních nařízení Vlády ČR se musíme řídit těmito pravidly:

Do budov v areálu Trojhalí Karolina je možné vstupovat pouze s ochranou dýchacích cest. Každý návštěvník (starší 18 let) se na recepci musí prokázat dokladem o očkování nebo prodělané nemoci. Testy již, bohužel, uznávat můžeme pouze u u dětí od 12 do 18 let. Pro mladistvé dále platí tato pravidla:
• PCR test nesmí být starší než 72 hodin 
• AG test nesmí být starší 24 hodin
• průkaz o očkování: 14 dní po druhé dávce – Evropský národní průkaz
• potvrzení o prodělání nemoci COVID, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
• není dovolen vstup osobám vykazujícím klinické příznaky onemocnění Covid-19
• děti do 12 let nekontrolujeme

Tato pravidla se týkají především vstupu na sportoviště, do Sportovní kavárny a na zastřešené Náměstí za účelem sportování. V případě akcí, které nepořádá Trojhalí Karolina, se pravidla mohou lišit a za jejich dodržování je plně zodpovědný organizátor akce.

Je nám líto, že Vás musíme takto obtěžovat. Tato pravidla jsme si nevymysleli my, recepční, ani nikdo z personálu Trojhalí Karolina. Sazby pokut při nedodržování těchto nařízení jsou astronomické.

Děkujeme Vám za respektování a společné dodržování těchto pravidel.