Już w XIV wieku istniał na terenie dzisiejszej Nowej Karoliny młyn wodny.  Prawdziwy rozwój przemysłu rozpoczął się jednak wraz z przyjściem Rothschildów do Ostrawy. To właśnie członkowie tej związanej z bankowością rodziny założyli kopalnię węgla kamiennego Karolina. W wyniku rewolucji przemysłowej Ostrawa w II połowie XIX wieku szybko powiększała swoją powierzchnię pochłaniając także obszar Karoliny.

 

Kopalnia i koksownia Karolina

Kopalnia Karolina to jedna z najstarszych kopalń na terenie Ostrawy – została założona w 1837 r., a w 1843 r. została wykupiona przez Rothschildów. Pochodząca z Frankfurtu nad Menem rodzina bankierów nabyła w tym okresie także kopalnie i huty w pobliskich Witkowicach.

Rodzinną firmę założył Mayer Amschel Rothschild, którego pięciu synów ustanowiło oddziały banku w stolicach ważnych europejskich krajów. Wiedeńską filią zarządzał Salomon Rothschild, który inwestował w zakłady przemysłowe na Morawach Północnych. Finansował także rozwój kolei w Austrii. W podostrawskiej miejscowości Šilheřovice można do dziś zobaczyć zbudowany dla niego pałac. Ostrawska kopalnia i koksownia Karolina zostały podobno nazwane na cześć jego żony Karoliny Stern.

 

Ciekawe fakty

Na tle innych kopalń działających na terenie Ostrawy Karolina wyróżniała się zastosowaniem kilku rewolucyjnych rozwiązań w tym m.in. maszyny parowej lub innowacyjnego systemu wentylacji. Ostateczna głębokość szybu wyniosła 550 m. Jednak kopalni nie ominęły również tragedie. W 1854 roku doszło do pierwszego poważnego wybuchu metanu, w wyniku czego życie straciło 14 górników.

Założona w1858 r. koksownia prężnie się rozwijała, osiągając liczbę 216 pieców koksowniczych (lata 20. XX wieku). Potrzebny do produkcji koksu węgiel był z okolicznych kopalń transportowany za pomocą kolejek linowych i bocznic kolejowych. Oprócz koksu (potrzebnego jako paliwo i reduktor w wielkich piecach) zakład produkował także brykiety. W 1905 r. rozpoczęła pracę elektrownia zasilająca okoliczne kopalnie.

 

Kres działalności

W XX wieku miało miejsce stopniowe wygaszanie działalności zakładów przemysłowych na terenie Karoliny. W 1964 zamknięto koksownię, dziesięć lat później elektrownię, a w 1986 r. rozpoczęto rozbiórkę wszystkich budynków fabrycznych z wyjątkiem obecnego „Trojhalí Karolina”. Architektura dawnej Centrali ma charakter monumentalny, natomiast dawna Nastawnia posiada bardziej kameralny klimat.

 

Gruntowna przebudowa

Rewitalizacja cennych zabytków architektury przemysłowej była dla nas ogromnym wyzwaniem. Naszym celem było zachowanie ducha miejsca, a jednocześnie stworzenie nowoczesnej przestrzeni do organizacji koncertów, spektakli, wystaw, konferencji oraz imprez sportowych. W wyniku przebudowy powstał wyjątkowy zespół hali widowiskowo-koncertowej i wielofunkcyjnych sal sportowych harmonijnie łączący stare z nowym.  Lokalizacja w świetnie skomunikowanym sercu miasta oraz nowy skwer idealny do organizacji imprez plenerowych to kolejne atuty obiektu.

 

źródło: http://www.nova-karolina.cz/clanky/historie-karoliny/