Pořizování záznamu z akce

Z každé akce, kterou pro Vás organizuje sdružení Trojhalí Karolina v areálu budov Trojhalí Karolina nebo jeho přímé blízkosti, je pořizován záznam – pořizovány mohou být fotografie nebo videodokumentace. Účelem pořizování záznamu je jeho další zpracování pro propagační účely Trojhalí Karolina a jeho akcí. Pořízené záznamy tak mohou být následně zveřejněny.

Pokud nesouhlasíte s přítomností Vaší osoby na již zveřejněném záznamu, uvědomte nás o tom, prosím, osobně na recepci Trojhalí Karolina, nebo pomocí e-mailu na recepce@trojhali.cz nebo pomocí webového formuláře na www.trojhali.cz (sekce Kontakty).