BUDE POKRAČOVAT?

 

Vážení skejťáci,

 

Od roku 2014 používáte ZDARMA prostory Trojhalí Karolina, přičemž Trojhalí po vás chce jediné: dodržovat provozní řád.

Oproti tomu z vaší strany dochází ve velké míře k jeho porušování (konzumace alkoholu, kouření, nepořádek, nebezpečná jízda, ničení omítek, nerespektování pokynů ostrahy, agresivní chování apod.).

 

Bezpodmínečně vyžadujeme respekt k provoznímu řádu, historickému prostoru, ve kterém se pohybujete a k lidem, se kterými se zde nacházíte.

Vzhledem k výše uvedenému vás bohužel musíme upozornit, že pokud porušování provozního řádu z vaší strany bude pokračovat, změníme pravidla využívání prostoru Trojhalí Karolina a zakážeme zde používání skateboardů.

 

Věříme, že nijak moc náročné požadavky splníte, protože je i ve vašem zájmu, aby Trojhalí zůstalo pro skate komunitu přístupné.

 

Za tým Trojhalí Karolina

Petr Šnejdar, výkonný ředitel

 

+ = ?