Projekt Galerie města Ostravy/PLATO prezentuje soubory videoinstalací s širokým spektrem tvorby od českých i zahraničních autorů. Projekt si klade za cíl prezentaci klasickou projekcí, kdy se hlavním prostředkem výpovědi stává pohyblivý obraz bez dalších instalačních prvků. První výstava se zaměřuje na sport, k němuž mají obvyklí návštěvníci nově otevřeného Trojhalí Karolina zřejmě nejblíže. Více informací na webových stránkách plato-ostrava.cz.