Od 1.1.2018 jsou zpoplatněné veškeré komerčně-výdělečné aktivity, které jsou provozovány externími subjekty v prostoru areálu budov Trojhalí Karolina.

 

Komerční/výdělečnou aktivitou je jakákoliv činnost, za kterou její provozovatel vybírá od veřejnosti/členů klubu apod. poplatek (případně mu vzniká jiný i nefinanční příjem) a která se děje uvnitř areálu budov Trojhalí Karolina. Zpoplatnění takových aktivit již bylo zařazeno do provozního řádu a zveřejněno po celém areálu, platnost tohoto pravidla je stanovena od 1.1.2018. Od tohoto data mohou členové ostrahy požádat provozovatele výdělečných činností o předložení účtu prokazujícího zaplacení výše uvedeného poplatku.

 

Cena je 220Kč vč. DPH za hodinu provozování dané aktivity a je splatná i hotově nebo kartou na recepci, která se nachází v menší budově Ústředny (budova, ve které jsou umístěna sportoviště).

 

 

Vnitřní prostor budov Trojhalí Karolina je ve vlastnictví sdružení Trojhalí Karolina a je volně a zdarma přístupný pro širokou veřejnost, která zde může provozovat své soukromé aktivity nekomerčního/nevýdělečného charakteru