Od 2. do 4. září 2016 se zastřešené Náměstí v Trojhalí proměnilo v malou vesnici. Na akci s názvem Venkovské Trojhalí si návštěvníci přiblížili život na vsi. Prohlédli si historické i moderní zemědělské stroje a nářadí. Velkým lákadlem pro děti i dospělé byl kombajn, různé typy traktorů, nebo různé druhy pluhů. Nejmenší návštěvníci si vyzkoušeli hledat cestu v bludišti ze slámy, házeli perly sviním, flintu do žita a fandili při slepičím fotbalu. Atmosféru celé akce zpříjemnila cimbálová hudba, dobré jídlo a pití  a lidé si mohli prohlédnout, ti odvážnější i pohladit, hospodářská zvířata. Fotoreport z celé akce najdete pod tímto odkazem

 

Projekt Venkovské Trojhalí se konal za významného přispění fondů Evropské unie.

Konkrétně šlo o Fond mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který hradí 85% všech způsobilých výdajů projektu.

Projekt Venkovské Trojhalí měl za cíl uspořádat v historických budovách Trojhalí Karolina v centru Ostravy víkendovou akci pro veřejnost zaměřenou na prezentaci života na venkově, zdejších zvyků i hodnot. Součástí víkendové akce, která proběhla ve dnech 2.-4.9.2016, byla tak výstava drobného hospodářského zvířectva, zemědělské techniky, prezentace poctivých potravin, cimbálová muzika a zábavné aktivity pro děti v podobě slaměného bludiště, skákání do sena apod.

Hlavním cílem bylo ukázat lidem, a zejména dětem, žijícím ve městech krásu a hodnoty venkova. Díky dobře pojatému konceptu akci a díky nápadité propagaci je celá akce velice kladně hodnocena ze strany veřejnosti i médií. V průběhu celého víkendu ji navštívilo kolem 4.500 lidí.

Velice důležitým aspektem celé akce a celého projektu je partnerství s obcí Hať a s polskou gminou Krzyžanowice. Bez těchto partnerů by akci podobného charakteru v srdci Ostravy nešlo zorganizovat.

 

Tým Trojhalí Karolina děkuje všem návštěvníkům a těší se na setkání s Vámi při dalších akcích.