Nebývalá podívaná i poslech se naskytne všem, kdo vstoupí na kryté náměstí v Trojhalí Karolina. Právě zde bude 23. 8. od 19 hod. oficiálně zahájen skladbami pro tři orchestry a tři dirigenty festival Ostravské dny Nové hudby. Trojhalím se povalí masy moderní i klasické hudby i lidí. A také masa neviditelné spolupráce.

Dva roky dřiny

Je úterý odpoledne, témě měsíc před zahájením festivalu se ve sportovní kavárně Trojhalí schází ředitel Trojhalí Petr Šnejdar s produkčními festivalu, Kristýnou Konczynou a Václavem Strýčkem. „Trvá to asi dva roky, než se něco tak velkolepého zorganizuje. A nejtěžší na tom všem je asi sehnat peníze,“ říká se zkušeným úsměvem Kristýna Konczyna, sympatická tmavovláska v brýlích, která se pořádáním hudebních akcí zabývá bezmála deset let. „Tyto Ostravské dny jsme začali připravovat hned po skončení těch minulých,“ říká s tím, že tento festival se koná každé dva roky. „Je třeba zajistit správné prezentační prostory, techniku, světla, převozy nástrojů, správné židle pro orchestr a také pro diváky, akustiku, osvětlení, instalaci scény,“ vyjmenovává Kristýna Konczyna. A Václav Strýček, přátelský mladík, který se k organizacím hudebních festivalů dostal během studií na DAMU, přidává: „No a kromě toho je třeba taky zorganizovat zázemí a ubytování, jídlo, letenky - i pro nástroje, prostory pro cvičení. Je pozváno spoustu profesionálů a skladatelů ze zahraničí, a ty bylo třeba zamluvit třeba i rok dopředu,“ vypočítává.

„3D“ zážitek

Začíná jednání ohledně koncertu v Trojhalí, protože cílem paradoxně je, aby návštěvníci koncertu všechnu tu organizační dřinu a lpění na detailech nezaznamenali a měli pouze zážitky z hudby samotné. Je to otázka cti i pro Trojhalí, které se na organizaci koncertu, jako partner celého festivalu, podílí i finančně zajištěním mobiliáře a ozvučení. Je nutné se tak shodnout na optimálním technickém řešení, nasvícení všech tří pódií i bezchybné ozvučení. „Pár minut“ hudby za měsíce práce. Avšak, na CD ani na Youtube tohle nelze zažít. Kde jinde budete sedět doslova v obklíčení tří orchestrů, takže hudba k Vám popluje ze tří směrů. Musíte přijít, abyste viděli a slyšeli! „Zajímavé to bude i vizuálně, protože hudebníci budou k lidem sedět zády, to proto, že je důležitější, aby sladěni byli hlavně dirigenti. A ti na sebe musí vidět,“ říká Kristýna Konczyna.  

Důležitý je soulad

Souznění musí nalézt tři skupiny – tři orchestry. „Jedná se o orchestr Janáčkovy filharmonie, a pak je to, nyní desetiletá, Ostravská banda, také ostravští instrumentalisté, zkušení hudebníci “, představuje Kristýna Konczyna účinkující. O jejich kvalitách nikdo nepochybuje, ale Petr Šnejdar moc dobře ví, že je třeba pomoci i akustice. „Chcete koberec?“ ptá se, ale nemá na mysli červený běhoun, i když by si jej hudebníci i pořadatelé zcela jistě zasloužili. Záleží totiž i na tom, jaký a zda je položen koberec. Pohlcuje totiž zvuk, což betonová podlaha nedělá, ta jej odráží. Trojhalí tak rozvěsí i akustické opony, aby se zvuk neodrážel a nevracel zpátky k posluchačům. Lidé z Trojhalí tak dávají k dispozici i své zkušenosti z předchozích akcí, které se tu za jeden rok fungování odehrály.

Světla svítí

„A co kdyby jim svítily lampičky,“ navrhuje Václav Strýček. Debatuje se o tom, zda horní světla na zastřešeném náměstí budou dostatečně svítit nejen na scénu, ale i do not. Nakonec se všichni shodnou, že nejlepší bude schůzka přímo na místě druhý den v devět večer a praktická zkouška svícení. Jako ve filmu: „Světla svítí, stěrače stírají, klakson troubí.“

Výjimečnost klavíru

Dalším bodem jsou nástroje pro koncert, které je třeba převézt již den předem, a v Trojhalí „přenocují“. „V hale bude náš hlídač,“ upozorňuje Petr Šnejdar, takže nástroje budou v bezpečí. „Speciálně je nutné řešit klavír,“ říká Kristýna Konczyna, „všechny nástroje převezou stěhovací vozy a kamiony Filharmonie, povezou je přímo z Hlubiny, kde jeden koncert skončí - až na klavír.“ Ten je třeba, aby byl dovezen v pravý čas. „O klavír mám strach, protože teplota na zastřešeném náměstí se bude v průběhu dne dost měnit a mohl by tak být problém s jeho naladěním,“ říká Petr Šnejdar. „Klavír se bude ladit několikrát v průběhu celého dne, poprvé v sedm ráno a naposledy těsně před koncertem“, upozorňuje Václav Strýček. Klavír je prostě velký a důležitý hoch a vždycky má nějaké sólo.

Konec dobrý, všechno dobré

Nakonec snad již jen „detaily“. Například, že Trojhalí zajistí občerstvení pro posluchače a mimo jiné i 500 židlí pro orchestr i lidi. „Violoncellisté i kontrabasisté potřebují trochu vyšší,“ upozorňuje Václav Strýček, „židle pro všechny hráče musí být bez loketních opěrek a se zadním opěradlem, protože někteří budou mít dlouhou pomlku a musí se opřít.“ Úplně na závěr je naplánována procházka po Trojhalí. Řeší se šatny, vchody a vstupy, rozmístění hostesek, dolaďují se zvukové náležitosti. „Akustické opony pověsme tam a tady,“ máchá Petr Šnejdar rukama. V tom jeho slova přeruší projíždějící čistící vůz, který je zvenku slyšet. „No, doufejme, že v neděli večer se akustika pojízdné čističky nebude muset řešit,“ směje se Václav Strýček.

Zatímco budete spát, my budeme instalovat pódia, koberce, židle a opony, převážet, ladit, zvučit a stěhovat a zaznamenávat reportáže. Přijďte si poslechnout výsledek.

Budeme rádi, když židlí i pochybí.

Těšíme se na vás! Více informací o Ostravských dnech a koncertech Nové hudby New Music Ostrava najdete na www.newmusicostrava.cz