Jsme sběrným místem kol pro Afriku

Od 15.2.2017 se Trojhalí Karolina stává dalším ze sběrných míst kol v rámci projektu Kola pro Afriku.

Veškeré podrobné informace získáte na webových stránkách Kola pro Afriku nebo na FB stránce.